Mỹ Thử Nghiệm Lâm Sàng Thuốc Điều Trị Covid-19

Xuất bản 1 tháng trước

Mỹ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối thuốc kháng thể điều trị COVID-19 - loại thuốc đặc biệt sử dụng huyết tương của bệnh nhân hồi phục.

Chủ đề: Public Media