Đàn ông trưởng thành nên “nhả đạn" bao nhiêu lần một tháng là tốt nhất?

Xuất bản 1 tháng trước

Tần suất “nhả đạn" như thế nào là khoa học và tốt cho sức khỏe nam giới, hôm nay anh em mình cùng bàn vấn đề này nào.

Chủ đề: