TPHCM: Mùa Covid-19, khám tại nhà vẫn được BHYT, cấp thuốc tới 3 tháng | VTC