Sự Lên Tiếng " Quá Muộn Màng" Của Bệnh Nhân Số 17

Xuất bản 1 tháng trước

Nữ bệnh nhân số 17 đã chỉ trích ngược lại Việt Nam sau khi cô đã được chữa khỏi bệnh Covid -19.

Chủ đề: Trạm Tin

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO