Sự thật một tỷ bại lộ, anh giang hồ uất nghẹn 9 năm tù tội