Ngô Kiến Huy được đãi bữa tối thân mật tại hầm rượu bí mật khi quay MV tại Six Senses

Xuất bản 5 tháng trước

Ngô Kiến Huy được đãi bữa tối thân mật tại hầm rượu bí mật khi quay MV tại Six Senses</