C2T4 2vs2 Random Chim Sẻ - Mạnh Hào vs Bibi - Xuân Thứ Tháng 11. - Nội dung không phù hợp với khán giả dưới 16 tuổi. Đề nghị cân nhắc trước khi xem