Cùng Jennifer Phạm và Minh Hằng đại náo chợ Bến Thành về đêm