Gái xinh ngây thơ trắng trẻo dễ tin người, chàng trai tận dụng hôn liền 3 cái làm Quyền Linh mừng rỡ