Hài kịch Tết Trấn Thành : Bất Ngờ Ngày Xuân - NSND Ngọc Giàu, Lê Giang, BB Trần, Hải Triều