Tại sao 1 người mẹ chanh xả như mình lại đẻ ra 1 thằng con thô thiển như nó cơ chứ. rồi mày phải con mẹ ko

Xuất bản