Thực Khách Bá Đạo #18 | Bà Ngọc mê muội nuôi Kumathong nhận quả đắng may mắn được ông Vàng giải cứu kịp thời