LIVE RUNETERRA | NGÀY CỦA TEMO- ĐI BÁN NẤM DẠO THÔI NÀO !!! - KUDO RUNETERRA