Đắk R'lấp sẽ thu hồi 192 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy định

Xuất bản 3 tháng trước

Đắk R'lấp sẽ thu hồi 192 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy định

Chủ đề: