Các dự án khu đô thị mới trên địa bàn Tp. Gia Nghĩa “dậm chân tại chỗ” vì vướng giải phóng mặt bằng