Võ Trạng Nguyên

Xuất bản 3 tháng trước

Võ Trạng Nguyên xoay quanh về Luận Văn Từ và Liễu Tiên Khai là hai học sinh ưu tú nhất trường, thông minh và tài giỏi. Trong một lần tình cờ, họ phát hiện ra những mưu đồ đen tối liên quan đến triều đình và bị đuổi giết. Nhưng với trí khôn của hai người đã trừ khử sạch bọn phản tặc và đồng thời cũng chiến thắng trong cuộc thi đua giữa các trường với nhau.

Chủ đề: Phim Tổng Hợp

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO