Đại Nghiệp Kiến Quân 18+

Xuất bản 2 tháng trước

Đại Nghiệp Kiến Quân lấy bối cảnh năm 1927, nhân lúc cuộc chiến phương Bắc đạt được những thành quả quan trọng. Quốc Dân đảng (Phe Tưởng) vì tranh giành quyền lực cách mạng, đã phát động chiến dịch Thanh Cộng. Chỉ trong vài tháng, gần 31 vạn người bị giết hại dã man, làm chấn động cả quốc gia.

Chủ đề: Phim Tổng Hợp

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO