Dare You - Bạn Có Dám Mùa 2 Tập 6 I Phương Min cùng Hoàng Rapper chơi trò chơi nhìn là thấy đổ vỡ.