NHÃ PHƯƠNG, VÕ HOÀNG YẾN, NGỌC LINH ĐÀM, DIỄM MY 9x, TRANG HÍ hội ngộ trong Sao Nhập Ngũ 2023 | BÍ MẬT VBIZ