Ghi nhận hơn 1.500 ca cấp cứu, 4 ca tử vong vì đánh nhau ngày Tết

Xuất bản 2 tháng trước