"Vua hài" Châu Tinh Trì tuyển diễn viên ở Việt Nam cho dự án mới

Xuất bản