Đạo diễn Hà Lệ Diễm: 'Tôi là con ốc sên, chậm nhưng không từ bỏ'

Xuất bản 10 ngày trước

Đạo diễn Hà Lệ Diễm: 'Tôi là con ốc sên, chậm nhưng không từ bỏ'

Chủ đề: Ngoisao.net