Triều Tiên công bố clip cận cảnh ông Kim Jong Un thăm nhà máy mới - Bí mật quân sự

Xuất bản 1 năm trước

Triều Tiên công bố clip cận cảnh ông Kim Jong Un thăm nhà máy mới - Bí mật quân sự

Chủ đề: Bí mật quân sự

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO