Lương tối thiểu 2021: Tìm lại sự cân bằng trong mùa dịch | VTC

Xuất bản 11 tháng trước

VTC | Khác với mọi năm, bối cảnh thảo luận về tiền lương tối thiểu vùng 2021 đã diễn ra khi liên tiếp hai “đợt sóng” đại dịch Covid-19 càn quét làm chao đảo đời sống người lao động và doanh nghiệp.

Chủ đề: VTC NOW Covid-19

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO