Kỹ sư và thạc sĩ kinh doanh phải đi cuốc đất thuê, ngày kiếm 85.000 đồng | VTC

Xuất bản 8 tháng trước

VTC | Covid-19 đã đẩy nhiều người dân rơi vào cảnh thất nghiệp. Tại Ấn Độ, rất nhiều kỹ sư và thạc sĩ kinh doanh đã phải đi cuốc đất thuê, kiếm 85.000 đồng/1 ngày để cầm cự qua ngày.

Chủ đề: VTC NOW Covid-19

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO