1,8 triệu người mất cơ hội việc làm vì Covid-19 | VTC

Xuất bản 8 tháng trước

VTC | Dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Thống kê trong 9 tháng đầu năm, Covid-19 đã tước đi cơ hội tham gia thị trường lao động của 1,8 triệu người.

Chủ đề: VTC NOW Covid-19

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO