Huỳnh Tú hoảng hồn khi thấy con cắn bạn để tự vệ

Xuất bản 1 tháng trước

“Siêu mom siêu tám” là chương trình talkshow gồm các host là những người mẹ trẻ, hiện đại, năng động và có tầm ảnh hưởng đến cộng đồng. Họ sẽ cùng TÁM - CHAT - PHIẾM, tranh luận cởi mở, chia sẻ thẳng thắn quan điểm câu chuyện của cá nhân mình về các chủ đề mà tất cả những người phụ nữ đều gặp, đều bận tâm và luôn tìm cách giải quyết, vượt qua nó mỗi ngày. Mỗi host sẽ luân phiên là người chủ động đặt vấn đề. Từ đó, các host còn lại sẽ cùng tranh luận phản biện bằng chính câu chuyện, góc nhìn cá nhân của mình.

Chủ đề: Siêu mom siêu tám

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO